Socionomtjänst © 2007

 

ESB Socionomtjänst

 

 

Välkommen till ESB Socionomtjänst

med över 18 års erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete.

Barnets självklara ställning med sina speciella behov och sina självklara grundbehov är fokus i allt mitt arbete. 

Min grundsyn är starkt postiv med tro på människans möjligheter att frigöra resurser till personlig utveckling och problemlösning.
 

Med bred kompetens i arbete med barn och föräldrar i utsatta livssituationer samt specialkompetens inom familjerätt kan jag erbjuda mina tjänster.

Min strävan är att samtalen leder till bearbetning och ger förändringsverktyg och salutogena (hälsofrämjande) lösningar.

Egen handledning och kompetensutveckling skall garantera att Du som kund får uppdraget utfört med gott resultat, engagemang och säkerhet.

Alla uppdrag utvärderas med uppdragsgivaren för att säkra och utveckla arbetsmetoder och resultat.

Inkommande post läses varje dag.

Eva Ström Norbäck 

auktoriserad socionom

Medlem i Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR och Akademikerförbundet SSR