Socionomtjänst © 2007

 

ESB Socionomtjänst

 


Föräldrautbildning inför adoption

 

För att adopterade barn skall komma till väl förberedda föräldrar måste alla som vill adoptera barn från utlandet delta i av kommunen anvisad föräldrautbildning.

Mer information och utbildningsmaterialet finns på Socialstyrelsens och MIA`s * hemsida.

 

ESB Socionomtjänst kan erbjuda utbildning på dagtid alternativt kvällstid men även helger. Det är också möjligt till mer koncentrerad utbildning som läggs under 4 heldagar.

 

 

 

 

 

* Myndigheten för internationella adioptionsfrågor