Socionomtjänst © 2007

 

ESB Socionomtjänst


 

 


Gruppverksamhet för barn till skilda/separerade föräldrar

 

Bris har utarbetat ett material, en gruppverksamhet för barn till skilda/separerade föräldrar.

För barn kan det ibland vara värdefullt att få prata med någon utomstående.

Att vara tillsammans med andra barn i en grupp innebär stöd med många fördelar.

Barnen delar upplevelser med varandra. Det uppstår naturliga samtal.

Deltagarna i gruppen förstår och stärker varandra.

Gruppverksamheten syftar till att barn tillsammans får bearbeta tankar och känslor i samband med föräldrarnas skilsmässa/separation.

Barnen får ökad kunskap om sina rättigheter och möjligheter. 

 

Gruppverksamhet erbjuds barn i åldrarna ca 7-10 år och 9-12 år. Under 10 tematräffar får barnen möjlighet till ett eget forum. Genom lek, teckning och sagor få barnen hjälp att prata om sin skilsmässa och dela sina tankar och känslor med andra barn.