Socionomtjänst © 2007

 

ESB Socionomtjänst

 

 

Exempel på utbildning  och yrkeserfarenhet

 • Auktoriserad socionom
 • Certifierad handledare i Programmet för SorgebearbetningTM

 • Utbildare för blivande adoptivföräldar

 • Grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund

 • Samtalsledare/utbildare för separerade föräldrar utifrån Rädda barnens utbildningsmaterial Barn i föräldrars fokus

 • Gruppledare för verksamhet till barn med skilda/separerade föräldrar

 • Samtal med barn i svåra livssituationer
   
 • Djupintervjuer enligt Kälvestensmetoden

 • Gruppledare för verksamhet till barn med
  missbruksproblematik i familjen enl. programmet Children Are People
   

 • Utbildning för arbete med barn och ungdomar med särskilda behov
   
 • Barnskötare

 

Socialsekreterare i Stockholms kommun: barn och ungdomsutredningar, familjevård, familjerätt, barngruppsverksamhet och föräldrautbildningar.